Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012                                            ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  2012-2013
                                                                                               ΑΝΔΡΙΚΟ
                                                                                              ΕΦΗΒΙΚΟ
                                                                                            ΠΑΙΔΙΚΟ 1
                                                                                          ΠΑΙΔΙΚΟ 2
                                                                                     ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 1
                                                                                   ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 2
                                                                                    ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 3
                                                                                         ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1
                                                                                         ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2
                                                                                     ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ
                                                                                       ΗΡΑΚΛΑΚΙΑ